W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-07.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-09-07.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Michał Czyżewicz. Kontakt: informatyk@uthrad.pl, tel. +48 48 361 7024. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odpowiada Michał Czyżewicz, informatyk@uthrad.pl, tel.+48 48 361 7024.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Siedziby Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego:

 1. REKTORAT przy ul. Malczewskiego 29
 2. Budynek dydaktyczny (WTEiI) przy ul. Malczewskiego 29
 3. Budynek dydaktyczny “Pentagon” przy ul. Malczewskiego 22
 4. Budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 31
 5. Budynek Auli Głównej przy ul. Chrobrego 31a
 6. Budynek CSK „Atrium” przy ul. Malczewskiego 29a
 7. Budynek laboratorium przy ul. Chrobrego 27
 8. Budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 27
 9. Budynek dydaktyczny „Olimp” przy ul. Malczewskiego 20a
 10. Budynek dydaktyczny przy ul. Pułaskiego 9
 11. Budynek dydaktyczny IEPiM przy ul. Chrobrego 45
 12. Biblioteka Główna przy ul. Chrobrego 33
 13. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Chrobrego 29c
 14. Budynki dydaktyczne przy ul. Stasieckiego 54
 15. Dom Studenta nr 1 “Wcześniak” przy ul. Akademickiej 1
 16. Dom Studenta nr 2 “Walet” przy ul. Akademickiej 3
 17. Dom Studenta nr 3 “Bliźniak” przy ul. Akademickiej 5

Przed budynkami wyznaczono miejsca parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W części budynków znajdują się pętle indukcyjne, rozkłady pomieszczeń w formie wizualnej i głosowej. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego na wniosek. Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

1. Budynek: Rektorat URad., ul. Malczewskiego 29
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Malczewskiego, częściowo dostosowane. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy). Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

2. Budynek dydaktyczny przy ul. Malczewskiego 29 (siedziba Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki)
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Rodziny Winczewskich, częściowo dostosowane. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Budynek dydaktyczny od strony wejścia głównego (ul Rodziny Winczewskich) jest wyposażony w windę. Pozostałe budynki kompleksu nie mają windy i ze względu na różnice poziomów nie są dostępne. W całym kompleksie nie ma urządzeń podnośnikowych. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

3. Budynek dydaktyczny przy ul. Malczewskiego 22 (“Pentagon”)
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Malczewskiego, częściowo dostosowane. W obiekcie nie ma windy. W budynku znajdują się trzy urządzenia podnośnikowe przy schodowe. Zapewniają dostęp do każdej kondygnacji z wyjątkiem piwnicy. W niektórych salach dydaktycznych brak jest przejazdu o szerokości 90 cm. Toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

4. Budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 31 (siedziba wydziałów: Ekonomii i Finansów, Filologiczno-Pedagogicznego, Prawa i Administracji oraz Studium Języków Obcych)
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Chrobrego, dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Budynek jest wyposażony w jedną windę. Komunikacja pionowa i pozioma częściowo dostępne. W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych na każdej dostępnej kondygnacji.

5. Budynek Auli Głównej przy ul. Chrobrego 31a
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Chrobrego, dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Zapewnione jest bezpieczne dojście do budynku. Komunikacja pionowa. W budynku nie ma windy, zamontowano obudowane urządzenie podnośnikowe. Komunikacja pozioma jest zapewniona. Sale dydaktyczne umożliwiają udział w zajęciach osób z niepełnosprawnościami. Ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

6. Budynek “Atrium” przy ul. Malczewskiego 29a
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Malczewskiego, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu do budynku. Komunikacja pozioma częściowo dostępna. Brak dostępności komunikacji pionowej. Toaleta częściowo dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Budynek laboratorium przy ul. Chrobrego 27
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Mierzejewskiego, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Komunikacja pozioma częściowo dostępna. Brak dostępności komunikacji pionowej. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

8. Budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 27
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Mierzejewskiego, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Komunikacja pozioma częściowo dostępna. Brak dostępności komunikacji pionowej. Ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

9. Budynek dydaktyczny przy ul. Malczewskiego 20a (“Olimp”)
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Malczewskiego, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Komunikacja pozioma i pionowa częściowo dostępne. Toaleta dla osób niepełnosprawnych częściowo dostępna.

10. Budynek dydaktyczny przy ul. Pułaskiego 9
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Pułaskiego, częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdu do budynku. Komunikacja pozioma częściowo dostępna. Brak dostępności komunikacji pionowej. Ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

11. Budynek dydaktyczny przy ul. Chrobrego 45 (Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn)
Wejście do budynku jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Sale dydaktyczne nie umożliwiają udziału w zajęciach osobom z niepełnosprawnościami. Komunikacja pionowa jest niedostępna. W obiekcie brak toalety dla niepełnosprawnych. Obiekt nie jest przystosowany na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

12. Biblioteka Główna Chrobrego 33
Do budynku prowadzi wejście częściowo dostosowane. Do wejścia prowadzą schody i pochylnia od strony zachodniej z parkingu na poziom drzwi wejściowych. Przedsionek w wejściu zapewnia przestrzeń manewrową. Recepcja wyposażona jest w pętlę indukcyjną. Budynek posiada windę umożliwiającą poruszanie się miedzy piętrami. Schody wewnątrz budynku posiadają poręcze. Szerokość korytarzy zapewnia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych.

13. Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej Chrobrego 29c
Do budynku prowadzi wejście częściowo dostosowane. Przedsionek w wejściu zapewnia przestrzeń manewrową. Budynek wyposażony jest w windę umożliwiającą poruszanie się między piętrami. Schody wyposażone są w odpowiednie poręcze. Budynek posiada toaletę dla niepełnosprawnych.

14. Budynek dydaktyczny przy ul. Stasieckiego 54 (siedziba Wydziały Mechanicznego)

Budynek 1:
Główne wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchu. Wejście boczne posiada wymagane obniżenie. W niektórych salach dydaktycznych brakuje miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Komunikacja pionowa i pozioma są zapewnione. Na każdym poziomie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

Budynek 2:
Wejście główne do budynku zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym. W salach i w auli brak miejsc dla słuchaczy z możliwością podjazdu wózkiem inwalidzkim. W budynku nie ma zainstalowanej windy. W budynku znajdują się trzy toalety dla niepełnosprawnych.

15. Dom studenta nr 1 “Wcześniak”, ul. Akademicka 1
Do budynku prowadzi jedno wejście, częściowo dostosowane. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Na parterze znajdują się pokoje dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla niepełnosprawnych w pokojach. Brak dostępności komunikacji pionowej- w budynku nie ma windy, ani urządzeń podnośnikowych.

16. Dom studenta nr 2 “Walet”, ul. Akademicka 3
Do budynku prowadzi jedno wejście, częściowo dostosowane. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. W budynku nie ma możliwości przemieszczania się między piętrami (brak windy, urządzeń podnośnikowych). Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

17. Dom studenta nr 3 “Bliźniak”, ul. Akademicka 5
Do budynku prowadzi jedno wejście, częściowo dostosowane. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. W budynku jest możliwość przemieszczania się między piętrami za pomocą windy. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego